Make your own free website on Tripod.com

 

DIL JI MIN BIR
            

Þoxê û þengê zuhre rengê,
Dil ji min bir, dil ji min bir,
Awirên heybet pilingê,
Dil ji min bir dil ji min.

Wê þepalê miskî xalî,
Dêm dorê gerden sepalê,
Cehbeta biskan semalê,
Dil ji min bir, dil ji min.

Zulf û xalannûn û dalan,
Wan ji min dil bir bi talan,
Goseye qewsê helelan,
Dil ji min bir, dil ji min.

Dêm nedîrê bo enbîrê,
Xemrî û gîso herîrî,
Sîne kir armancê tîrê,
Dil ji min bir, dil ji min.

Sor þîrînî nazenînî
Kustim û nakit yeqînî,
Wê bi çengela evînê,
Dil ji min bir, dil ji min.

Fitil û taban da xuraban,
Ebleq û cohtê þebaban,
Dame ber pence û kulaban,
Dil ji min bir, dil ji min.

Xos xeramê, ez xulamê,
Nazikê þîrin kelamê,
Tutiya eyvan meqamê,
Dil ji min bir, dil ji min.
................
..........
.... 


            (Melayê Cizîrî)
      

   

 

WERE BÎNAHIYA ÇAVAN            

Were, bînahiya çavan,
Bibînim bejn û balayê,
Zerîfê nazikî þengê,
Sifet horiyê, perî rengê,
Bi rojêra tu hevdengî,
Du reþtozên siyah rengî,
Kiþandin, lê ne wek caran,
Xedengê qewsê nûbaran,
Ji rengê þîr û mukaran,
Wesand sîne wek baran,
Ji wê zerbê pir êþanim,
Sibah li xêr ya xanim,
Were bînahiya çavan,
Bibînim bejn û balayê,

Veke carek xet û xalan,
Li ser van mestned û palan,
Bixûne, lê me ebdelan,
Bibînin eyd û sersalan,
Îcazet de me destûrî,
Perî rengê, sifet horî,
Ji nîva zulmet û nûrî,
Binûþin mey di ferfûrî,
Ji dil talanê xalanim,
Sibah li xêr ya xanim,
Were bînahiya çavan,
Bibînim bejn û balayê.       (Melayê Cizîrî)