Make your own free website on Tripod.com

 

HERAKLETOS

Bi areb to Herakletos,
Ay hewawo ki to va
Hima ay hewa:
"panta rei, panta rei":
heme herriyno, ono,
"Polemois" ki ma lej vanm
Hima nvindert.
Lej bvern, bpeyn
Label haya to pey esta Herakletos,
Ti zan, se van me ra?
Ken ki
Ma rayna
Royo vern di biuw.
De ti vaje,
No aqil o Herakletos?
Wazena wa bawkal yn Cengz bro,
Yew ro di caran
Di fin uwno kes?

(Malmsanij, Anatolojiya Edebiyata Kurd)

 

LULBENDO ERXENIYIJ

Kam i zano sar kuray bi 'esl y,
Kam i zano
Key vn kerdb cim xo?
Ez namey y z nzana,
Ez ci r Lulbendo Erxeniyij vana.
Namey y kes nzano?
Label bi hinzaran nsan d ki i cf ser o bi.
Yew cf tede bi ki niyno vatis.

Lulbendo Erxniyij nika kot do,
Merdo, mendo?
Kam ci zano.
Saristano bi ez tede,
Pars Cenays luliya ma cew nzano.
stesuna Erxen tiya ra end dur ya
Ez zana.
Gs mi reqen, ez lul xo vr ana.

Luluiya ma, senfoniya derdo kulan,
Bvern, bpeyn.
Uwertir, i nerm
La a melod
Vay derd kulan yeno
Gama ki cemat p fek ra cif xo dano.
Luliya ma,
Gedeyeya ma, ciwaney preya ma vana.
A bqalkerdis zaf ciy vana.
Luliya ma, luliya ma
Tenyayey di zafey,
Zafey di tenyaye ma.

(Malmsanij, Anatolojiya Edebiyata Kurd)

 

ZERA MI

Zera mi
Hin qand watada imzeng porker
benbar lewteniki
Nerzana, nperpiziyna.
Bel, ancna z
Zera mi nika zz a.
Label a.
iqas zz
zerikta persikta ya.
pergenda ya.
qand iyna wo.

Anika zera mi eharlejg a.
eharsax:
lejga yew,
hran Pran'
miyan koyan Drsim' dir
anqilyaya,
biya cewt lejga ye,
Silmaniya Hewlr dir
ungirriyaya.
Yew, orsmey Mehabad Senendej ya

Zey viya lay a.
Yew z sindor corn Sriya ver o
Heway trmaran
Surrikeya ya.
Zera mi
Ceniya eharmerde,
Birna ehar ime
dara eharax a.
Ntebitiyn,
Xo wena.
Miyan dir ax wax a.
Masaya,
Nexefiyaya.
Pendusaya.
Yew surbun ki nteqaya.

(Malmsanij, Anatolojiya Edebiyata Kurd)